Lirohen masa shtërguese anti-Covid, për shkak të muajit të Ramazanit

Komiteti ka vendosur; të zgjasë orën e lejuar nga 20:00, në 22:00 nga dita e nesërme. Zgjatet me 2 orë edhe aktiviteti i bareve dhe restoranteve.