Logjika infatile e qeverisë me aeroportet

Atëherë, që ta kuptoj mirë. Kontrollorëve ajror iu është ulur rroga sepse kanë rënë fluturimet, por ne po planifikojmë hapjen e tre aeroporteve te reja.