EMRAT| Skualifikohen tre emra për në Gjykatën Kushtetuese

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka skualifikuar nga gara për në Gjykatën Kushtetuese katër emra. Aldona Sylaj, Ardita Buna dhe Shaqir Hasani nuk do të mund të kandidojnë për në Gjykatën e Lartë, pasi janë konstatuar mangësi të një apo disa kushteve të parashikuara nga Kushtetuta dhe ligji.

Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, pas shqyrtimit të akteve dhe procedurës së ndjekur për verifikimin e kandidaturave dhe dokumentacionin e përgatitur lidhur me plotësimin e kushteve ligjore për kandidim, dhe opinionit të Avokatit të Popullit lidhur me procedurën e ndjekur në verifikimin e kandidaturave.

Kandidatët kanë të drejtën e ankimit në Gjykatën Administrative të Apelit, jo më vonë së 5 ditë nga dita e