FOTO| Deputetët në dy kohë

Kastriot Dervishi

“Në republikën tonë deputeti nuk është një politikan profesionist si në vendet kapitaliste; përkundrazi, te ne deputeti është i lidhur drejtpërsëdrejti me prodhimin, ku ka punën e tij bazë. Sistemi sesional i punës së Kuvendit Popullor, i jep deputetit mundësinë të mbajë detyrën që ka si dhe të kryejë funksionet që i kanë besuar zgjedhësit” (nga raporti i komisionit të mandateve të Kuvendit Popullor më 30.6.1950).