Studentë, Viti i ri akademik do të fillojë në datën 2 nëntor.

Viti i ri akademik do të fillojë në datën 2 nëntor.

Njoftimi është dhënë nga Ministria e Arsimit, por pritet që ky vit të ketë vështirësi për shkak të situatës së COVID-19.

Ministria i ka bërë thirrje institucioneve publike të arsimit të lartë që të dërgojnë listën e studentëve të regjistruar sipas programeve të studimit dhe fakulteteve përkatëse.