PD Tepelenë konfirmon 5 emrat e kandidatëve për deputet

Përfundon procesi i votimit për konfirmimin e kandidatëve në Degën Tepelenë.

Numri i anetareve me të drejtë vote ishte 67%.
Anëtarësia konfirmuan kandidatët e mëposhtëm, që vijonë procesin ne fazën tjetër:
1 – Gramos Qendro
2 – Kristina Bardhi
3 – Myzafer Elezi
4 – Mehmet Veizi
5 – Sokol Guga