Tiranë, Berat| OFL iu dërgoi formularin e deklarimit të pasurisë 5 personave