FOTO: Pishat u thanë, u shkulën, por gropat bosh u lanë! Mijëra euro dëm në Vlorë

Lungo- Marre!
Vlorë 2020!
Pishat u thanë, u shkulën, por gropat bosh u lanë!
Mijëra euro dëm, mijëra euro nga taksat tona!
Ja pse NUK BËHET!
p.s: Lungo-Marre, jo Lungomare.
Lungo në italisht – i gjatë ose përgjatë!
Marre në shkodranishte- turp ose çmenduri!
Lungo-Marre në shqip… -Turp i madh ose çmenduri e madhe