Emrat e 4 personave që OFL iu dërgoi formularin e deklarimit të pasurisë