Filluan regjistrimet e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë në FA, afatet e dorëzimit të dokumenteve

Filluan regjistrimet e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë në FA për periudhën 24 gusht – 30 tetor 2020 sipas rajoneve.

Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktiv dhe kërkon të rekrutojë për periudhën 24.08 – 30.10.2020, gjithsej 250 kandidatë, sipas rajoneve:
Afati kohor për dorëzimin e dokumentacionit pranë QPR është deri në 10 korrik 2020

Për më shumë informacion klikoni linkun më poshtë,

://www.mod.gov.al/index.php/newsroom-2/njoftime/4388-filluan-regjistrimet-e-kandidateve-per-ushtare-detare-aktive-ne-fa-per-periudhen-24-gusht-30-tetor-2020-sipas-rajoneve