Vetëm 40 minuta SONDAZH mbi 11mijë vota, 72% kundër prishjes së Teatrit