Hiqen nga sot autorizimet për lëvizjen e makinave| Lista e lehtësirave që fillojnë këtë javë