Çfarë ka ndodhur me 20 prill, nga Lindja e profetit Muhamed tek

  • 20 prill 571… Lindi në Mek Profeti i fundit, Hazreti Muhamed.
  • 20 prill 1862… Louis Pasteur dhe Claude Bernard realizuan eksperimentin e parë të pasterizimit.
  • 20 prill 1972… U ul në hënë Apollo-16, një prej misioneve të Programit Hapësinor Apollo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës