A kreu vepër penale Rama duke i ngritur gishtit e mesit në sy të fëmijëve? Ja ligji

Përtej faktit se Kryeministri Rama tregon gishtin të rinjve, ky akt përbën vepër penale: Veprime të turpshme para të miturve, veprime të turpshme në publik

Neni 108/a i Kodit Penal

Kryerja e veprave të turpshme me të mitur që nuk kanë arritur moshën katërmbëdhjetë vjeç, dënohet me burgim nga tre gjer në shtatë vjet