Nëse doni të shkatërroni një popull, nisjani nga shkollat!

Nga Denisa Daka

Një profesor nga Afrika Jugore, shkroi një ditë një letër dhe e ngjiti ate në derën e Universitetit:

“Për të shkatërruar një popull nuk ju nevojiten bombat nukleare e as raketat me rreze të gjatë veprimi!
Dobësoni nivelin e arsimit e jepuni mundesine studentëve të mashtrojnë në provim e ia keni arritur qellimit!
-ne duart e nje “mjeku” do te vdese pacienti.
-ne duart e “inxhinierit” do te rrenohet ndërtesa.
-ne duart e “kontabilistit” do te pakesohet pasuria.
-ne duart e “gjykatesit” do te lengoje drejtesia.

E paskesaj, nuk do te humbase veç studenti por e gjithe shoqeria…