Një pjestar i ekipit të emergjencave izraelite në Durrës