Më 15 tetor 1886 në Korçë lindi Dhimitër Berati, një politikan dhe gazetar shqiptar


Më 15 tetor 1886 në Korçë lindi Dhimitër Berati, një politikan dhe gazetar shqiptar. Një nga nënshkruesit e Deklaratës së Pavarësisë të Shqipërisë, i cili shërbeu si sekretar i delegacionit shqiptar në Konferencën e Paqes në Paris në vitin 1919.