FOTO: Bashkia Tiranë sponsorizon shfaqjen e Arben Derhemit