FOTO: Në rradhë për tu regjistruar për provim| Dhe ju menduat se bënin Revolucionin?