FOTO| Kapitali fillestar i Bankës së Shqipërisë, 1925.