FOTO| Të “fortët” që nuk zbatojnë rregullat

Të “fortët” që nuk zbatojnë rregullat, parakalojnë kur ka autokollonë nga trafiku dhe na bllokojnē të gjithëve.
.