Hapet gara për kandidatë jogjyqtarë për Gjykatën e Lartë

Këshillit të Lartë Gjyqësor, nën drejtimin e kryetares Naureda Llagami (Ylli), ka nisur mbledhjen për miratimin e akt-rregullores ku do të përcaktohet pikëzimi dhe renditja e kandidatëve jo-gjyqtarë që garojnë për Gjykatën e Lartë.

Kjo akt-rregullore që pritet të miratohet është vlefshme vetëm për kandidatët, ndërkohë anëtarët jogjyqtarë përbejnë 1/5 e totalit të nr. të përgjithshëm.

Ndërkohë aktualisht Gjykata e Lartë ka mbetur me dy anëtarë: Xhezair Zaganjorin dhe Ardian Dvoranin