“Nëse faktet janë kundër meje aq më keq për faktet”