311 – Perandori Galeriusi njeh ligjërisht të krishterët në Perandorinë Romake

311 – Perandori Galeriusi njeh ligjërisht të krishterët në Perandorinë Romake. Edhe pse kishte qenë kundërshtar i ashpër i krishterimit, Galeriusi i dha fund persekutimit të tyre duke shpallur dekretin e tolerancës. Historianët thonë se arsyeja e këtij ndryshimi ishte sepse atë vit Galerius u sëmurë rëndë, dhe u frikësua se sëmundja ishte hakmarrja e Zotit të të krishterëve; Perandori Galerius, lindur afër Serdicës, Traki (tani Sofia, Bullgari), vdiq më 311 dhe u pasua në fron nga nipi i tij Maximinus Daia.