1192 – Vritet në Tyre (Liban), Conrad i parë, mbreti i Jeruzalemit

1192 – Vritet në Tyre (Liban), Conrad i parë, mbreti i Jeruzalemit, dy ditë pasi ishte zgjedhur në këtë post. Vrasja u krye nga hashashinët, sekt i formuar në fund të shekullit të 11-të. “Assassin” “Vrasës’, nga arabishtja Hashishin “përdorues hashashi” (Lewis, Bernard (1967), The Assassins: Sektet Radikale të Islamit, fq 30-31, Oxford University Press.)