34 – Jezu Krishti kryqëzohet, sipas Isak Njutonit.

34 – Jezu Krishti kryqëzohet, sipas Isak Njutonit. Më 1733, Njutoni bëri përllogaritjen e kësaj date duke filluar nga pagëzimi i Krishtit në vitin 29 që ndodhi gjatë vitit të 15- të Cezar Tiberit (Luka 3:1, 21). Shkencëtari pastaj përdori dëshmi për pesë pashkë hebraike që kishin ndodhur që prej vitit 29, për të mbërritur matematikisht në vitin 34 të kryqëzimit.