1823 – Realizëm & Soc-realizëm; Lindi në Moskë Ostrovski

1823 – Realizëm & Soc-realizëm; Lindi në Moskë Aleksander Nikolaieviç Ostrovski, dramaturg, një nga përfaqësuesit kryesorë të periudhës së realizmit rus; dramat e tij janë ndër pjesët më të lexuara e më të shfaqura në Rusi. Ai shkroi 47 drama, krijoi 728 karaktere, në dukje të ngjashme, por jo dy prej tyre të njëjtë, sipas kritikëve. Aleksandri vdiq më 1886; nipi i tij, Nikolai Ostrovsky (1904 – 1936) do të bëhej shkrimtar i realizmit socialist, i njohur për romanin “Si u kalit çeliku”.