1860 – Francezi Edouard – Leon Scott de Martinville bën regjistrimin ME FONOGRAF