1994 – Ekstremistët Hutu në Ruandë

1994 – Ekstremistët Hutu në Ruandë fillojnë masakrimin e pjesëtarëve të fisit Tuci dhe të hutuve politikisht të moderuar. Brenda 100 ditëve të masakrës, u vranë rreth 800 mijë njerëz.