852 – Duka kroat Trpimir nenshkruan një ligj

852 – Duka kroat Trpimir nenshkruan një ligj – ky është dokumenti i parë ku emri “kroat” gjendet i shkruar në burimet historike