1904 – Kaiser Wilhelm II i Gjermanisë bëhet personi i parë që…

1904 – Kaiser Wilhelm II i Gjermanisë bëhet personi i parë që regjistron me zë një dokument politik, duke përdorur cilindrin fonogram të shpikur nga Thomas Edisoni.