1919 – Në Itali, Benito Musolini themelon Partinë Fashiste.