55 – Tiberius Klaud Cezar Britannikus,

55 – Tiberius Klaud Cezar Britannikus,

trashëgimtar i fronit perandorak romak, vdes në rrethanat misterioze në Romë. Vdekja e tij i hap rrugën Neronit për t’u bërë perandor.