98 – Trajani bëhet Perandor romak

98 – Trajani bëhet Perandor romak, pas vdekjes së Nervas. Lindi në vitin 53 në Italika (Spanjë) dhe shërbeu si perandor për gati 20 vjet. Marcus Ulpius Traianus, u shqua për vepra në të mirë të publikut. Ai ishte i suksesshëm edhe në luftë; Trajan fitoi tre konflikte të mëdha kundër Dakëve dhe i zgjeroi territoret e perandorisë në lindje. Historianët e rendisin Trajanin mes 5 perandorëve më vullnetmirë romakë, mes të cilëve; Nerva (96-98); Hadrian (117-138); Antoninus Pius (138-161); dhe Marcus Aurelius (161-180).