1945 – Trupat ruse çlirojnë kampin e përqëndrimit Auschwitz-Birkanau

1945 – Trupat ruse çlirojnë kampin e përqëndrimit Auschwitz-Birkanau (Poloni), ku nazistët kishin vrarë mbi 1,5 milionë njerëz, duke përfshirë më shumë se 1 milion hebrenj.