1922 – Diplomati Harry Eyres – i pari ambassador britanik në Shqipëri

1922 – Diplomati Harry Eyres – i pari ambassador britanik në Shqipëri, paraqet letrat kredenciale pranë Këshillit të Lartë të Regjencës. Për shkak të mungesës së lidhjeve telefonike në Tiranë, dhe mos gjetjes së një banese të përshtatshme, Legata Britanike u vendos në Durrës, në një shtëpi me qera pak sa brenda mureve të qytetit të vjetër.