27 pes – Senati i Romës i jep Gaius Julius Cesar Oktavianit titullin Augustus

27 pes – Senati i Romës i jep Gaius Julius Cesar Oktavianit titullin Augustus, duke shënuar fundin e republikës dhe fillimin e Romës si Perandori. Oktaviani kishte studiuar për filozofi dhe arte në Apolloni (afër Fierit të sotëm). Jul Qezari e birësoi atë dhe e la me testament si zevendësin e tij. Megjithëse erdhi në post nëpërmjet shumë vrasjesh e luftrash, sundimi i Oktavianit si perandor deri sa vdiq në vitin 14 të erës sonë, është cilësuar si ndër periudhat më të qeta e paqësore në historinë e Perandorisë Romake.