1893 – Themelohet Partia Laboriste britanike

1893 – Themelohet Partia Laboriste britanike; fillimisht, objektivi i saj kryesor?: “kolektivizimi i pronës, i mjeteve të prodhimit, i shpërndarjes dhe shkëmbimit”.