Ministria e Shëndetësisë: testimi i 5 rasteve të reja, Negativ