Me një garë çiklistike në Shkodër përkujtohet Gilman Bakalli