Fermeret e Ures Vajgurore ne proteste. Hedhin prodhimet ne rruge

Fermeret e Ures Vajgurore ne proteste. Hedhin prodhimet ne rruge ne shenje

proteste: kemi falimentuar.